• Bílá plastizolová barva s nízkou fixační teplotou
Technický list