• Reaktivní (leptací)
  • Pro tisk na barevnou bavlnu
Technický list