• Bílé plastizolové lepidlo pro přetisk transferů přenášených na tmavé podklady
Technický list