• Přípravek odstraňující duchy a zbytky emulze, které jsou zachyceny na síťovině po odvrstvení šablony
Technický list