• Využití pro tisk vodovými, plastizolovými, UV a ředidlovými barvami